Chystaná zmena v systéme poskytovania stravovacích poukážok v zrýchlenom legislatívnom konaní vytvorí na už aj tak zdecimovaný gastro sektor ešte väčší tlak. Keďže nie je jasné, ako chce nový zákon sledovať účel využitia stravovacích poukážok vo forme hotovosti, gastro sektor sa musí pripraviť na ďalšiu vlnu poklesu príjmov a opätovného prepúšťania. Najviac ohrozené budú súkromné kantíny a zamestnanecké jedálne v administratívnych centrách. Upozorňuje na to iniciatíva Pomoc pre gastro a vyzýva vládu k odbornej diskusii.

Podľa medializovaných informácií sa chystá Vláda Slovenskej republiky na svojom najbližšom rokovaní (streda 24. júna 2020) predložiť materiál zvaný „lex corona“, v ktorom má byť obsiahnutá zmena systému stravovacích poukážok. Podľa novely Zákonníka práce dostane zamestnanec buď jedno teplé jedlo denne, hotovosť alebo stravovaciu poukážku. Nie je však jasné, ako chce zákon v prípade vyplatenia hotovosti kontrolovať účel využitia ako príspevok na stravu. V celom systéme stravovacích poukážok je pri súčasnej zákonnej úprave alokovaných približne 820 miliónov eur ročne. Dnes nedokážeme odhadnúť, kam tieto peniaze po novele pôjdu, aj keď podľa troch nezávislých štúdií, takmer polovica opýtaných chce peniaze navyše použiť na iný účel.

„Obávame sa, že tento experiment: bezúčelová hotovosť vs. účelovo viazané prostriedky na stravu, bude mať výrazné dôsledky pre gastro prevádzky. Vítame, že vláda SR chce pomôcť podnikateľom vo forme zjednodušenia administratívy stravovacích poukážok, a že zamestnanec dostane k výplate hotovosť, s ktorou môže robiť, čo chce, ale prijímanie takto citlivých noviel, ktoré sa týka takmer milióna zamestnancov v zrýchlenom legislatívnom konaní bez diskusie a skúmania dopadov, je nezodpovedné . Pre viacero zamestnaneckých jedálni a súkromných kantín bude toto rozhodnutie likvidačné. Návrh zákona ešte nebol ani predstavený verejnosti,“ reaguje Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.

Skoro 15 % prevádzok už po koronakríze neotvorilo. Aktuálne je v ohrození asi 10 000 pracovníkov, ktorí do konca roka môžu prísť o prácu. A to aj bez tohto experimentu. „Táto zmena asi poteší zamestnancov a možno aj zamestnávateľa, ale podnikateľom v gastre pridáva ďalšie vrásky na čele a obavy. Prídu s hotovosťou a v tejto ekonomickej situácií ľudia k nim do gastra, keď badateľne začali po korona kríze šetriť?“ hovorí Magdaléna Koreny.

Ešte viac ohrozené budú gastro prevádzky a obchody v pohraničných oblastiach, kde chodia ľudia pravidelne nakupovať potraviny bežnej spotreby do Maďarska, Česka, Poľska alebo dokonca aj Rakúska (kde sa teraz znižuje DPH na potraviny). Dôvod je jednoduchý, nižšia DPH na potraviny. Avšak kým stravné lístky, aj elektronické, možno použiť iba u nás, hotovosť či bankovú kartu je možné použiť aj za hranicami. ,,Príspevok na stravu vo forme hotovosti a DPH vlastne darujeme poľským, českým, rakúskym a maďarským obchodníkom,“ dodáva Magdaléna Koreny.

Ide približne o 2,5 až 25 miliónov eur ročne pri súčasnej frekvencii 11,3 % penetrácie cezhraničných nákupov a priemernej cene 25 eur za nákup, ktoré sa opakujú 10x ročne. Z doposiaľ medializovaných vyjadrení vlády SR sa neberú do úvahy žiadne ekonomické a spoločenské dopady rozhodnutia zmeny systému stravovacích poukážok. Aj preto iniciatíva Pomoc pre gastro vyzvala ministra financií a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ju prizval na dôležité rokovania, ktoré sa podnikateľov a zamestnancov v gastro biznise týkajú a zároveň, aby prebehla k tejto téme odborná diskusia zo všetkými dotknutými stranami.

Kontakt pre médiá:

Magdaléna Koreny

+421 918 879 067

Koreny.magdalena@gmail.com