Prispejte aj vy na Pomoc pre gastro

Korona kríza dostala gastro biznis na kolená. Preto potrebuje celá scéna jeden silný hlas smerom k vláde, úradníkom a politikom, ktorí nám svojimi rozhodnutiami môžu buď pomôcť alebo naše podnikanie ešte viac zhoršiť. Chceme bojovať za to, aby vláda prišla s konkrétnou pomocou pre gastro biznis, aby nehazardovala s akoukoľvek formou podpory, ktorá prichádza od zákazníkov. Aby si nevyžadovala hodiny papierovačiek, ale bola rýchla a účinná!

To, čo sme za pár mesiacov dosiahli, je až neuveriteľné. Naša iniciatíva Pomoc pre gastro sa chce posunúť ďalej. Chceme byť za jedným stolom s politikmi, úradníkmi, ktorí dnes rozhodujú o nás bez nás. Chceme byť vašim hlasom. Pomôcť vášmu biznisu.Na to, aby Iniciatíva mohla ešte efektívnejšie fungovať, však potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás a pomôžete tým, ktorých v gastre ťažko zasiahla súčasná kríza. Číslo nášho transparentného účtu je:

SK400900000000517204762

Do konca roka potrebujeme vyzbierať sumu okolo 4000 EUR, ktorá nám postačí na bežné komunikačné, právne a administratívne náklady, aby sme vedeli držať krok s týmto štátom. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Stačia aj malé sumy.

Analýza Finstat uvádza, že nariadením č. 2595 ÚZV SR zo dňa 15.3.2020 je existenčne ohrozených vyše 15 tisíc firiem, z čoho až zhruba 4 tisíc firiem podnikajúcich v oblasti reštauračného a gastro biznisu. Spoločne zamestnávajú viac ako 45 tisíc zamestnancov a produkujú tržby v objeme viac ako 1 miliardy EUR ročne. Výpadok tržieb len počas jedného mesiaca predstavuje stratených približne 100 miliónov EUR v tomto sektore. Pracovné miesta ľudí, ktorí často nemajú inú kvalifikáciu, sú ohrozené na úroveň krízového roku 2010, kedy v sektore pracovalo o 10 tisíc ľudí menej.

V rámci opatrení novej vlády na podporu ekonomiky a podnikania, navrhujeme tieto 3 kľúčové riešenia pre zachovanie zamestnanosti v gastro biznise. Ak súhlasíte s týmito návrhmi, odovzdajte nám prosím svoj podpis (ak máte nejaký komentár, kliknite sem).

Kompenzačný fond

  1. Refundácia úrokov z úverov a lízingov, fixných nákladov ako sú nájomné za prevádzky, energie a ďalšie prevádzkové náklady za mesiace marec, apríl a máj, pre reštauračné a gastro prevádzky (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR zo dňa 15.3.2020)
  2. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením reštauračných a gastro prevádzok na tovare podliehajúcemu skaze (čerstvé mäso, ryby, zelenina, mliečne výrobky a iné potraviny).

Ochrana zamestnanosti

  1. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace marec, apríl a máj 2020, ak takáto povinnosť vznikne. DPH za jún by bola splatná v riadnom termíne (25. júl). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.
  2. Odpustenie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace marec, apríl a máj 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za jún by boli splatné v riadnom termíne (júl). Zdravotné a sociálne odvody uhradí za spomínané mesiace štát.
  3. Kurzarbeit. Novelizácia zákonníka práce od mája 2020 a zavedenie tzv. Kurzarbeit. Ide o dohodu medzi zamestnávateľom, zamestnancom a štátom – kvôli nedostatku práce, vinou krízy alebo prekážok na strane zamestnávateľa sa skráti pracovná doba zamestnancom a na výplatu miezd prispieva po túto dobu štát. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že nikoho neprepustí. Pre štát je táto forma finančnej podpory lepšia ako vyplácať podporu a sociálne dávky nezamestnaným. Mzda zamestnanca môže byť počas kurzarbeit vo výške 60 % pôvodnej mzdy, na ktorú štát prispeje 20 %.

Reštart biznisu

  1. Podporiť reštauračný a gastro biznis aj po skončení opatrenia č. 29595 ÚZV SR zo dňa 15.3.2020 sumou 800 miliónov EUR (ročný objem v systéme stravného podľa §152 Zákonníka práce) zavedením možnosti využívať stravné poukážky elektronicky a výlučne na prevádzky poskytujúce stravovacie služby (povinne do 30. mája 2021). Elektronizácia stravných príspevkov zefektívni ich použitie a zníži časové a finančné náklady.
  2. Podporiť kompenzačný fond. Emitenti stravných poukážok by sa zaviazali do 30. mája 2021 vložiť 1 % navyše z akvizičného poplatku do kompenzačného fondu.


Vyjadrenia majiteľov reštauračných zariadení

Odklad DPH, či odvodov je malá pomoc. Nikto sa konkrétne nevyjadril z čoho máme platiť nájom, energie, správcovskú spoločnosť, internet a pod. Čo sú tisícky eur. Kto nám nahradí pokazené sudy piva, kofoly, pokazené potraviny. Ak do týždňa aspoň s nejakými obmedzeniami nebudeme môcť zákazníkov pustiť na prevádzku zavrieme. My vydané okienko nemáme a ani záujem o dovoz stravy sme v číslach ktoré by pokryli réžie aspoň na plat kuchára a šoféra nezaznamenali. Každý má plnú chladničku a už len z nudy vari väčšina ľudí doma
Kozlovna Divoká, Poprad
Martina Habinakova
Som nová prevádzka, ktorá investovala do zariadenia prevádzky značné prostriedky - som na trhu 6 mesiacov a práve som sa dostával na prevádzkovú nulu a škrt. Nemám podchytený rozvoz a v malom meste to zo dňa na deň nie je možné. Prevádzku zachráni iba priama finančná podpora. Mohla by sa odvíjať aspoň od 3 mesačných tržieb. Rezervu za 6 mesiacov nebolo možné vytvoriť. V prípade že prevádzku neotvorím do mesiaca musím prepustiť deväť ľudí.
logo gastro
Reštaurácia Koruna
Ľuboslav Ondrej
Ľudí sme už museli prepustiť. Vyhodené peniaze za tovar, človek nevie čo bude, 15 rokov podnikania ostalo na otázke, či to ustojíme. Lebo aj keď si človek požičia, koľko mu bude trvať aby sa dalo všetko do normálu? To nie je, že otvorím a všetko bude fajn.
logo gastro
Michaela Mašeková
Club 21, Kuchynka 21
Sme zatvorení, pretože sa ľudia boja chodiť von, a tak naša snaha baliť stravu nemala dopyt. Pomohla by nenávratná dotácia na mzdy a odvody pre zamestnancov
Silvia Harsanyiova
Penzión Dubky
Situácia je neúnosná. Všetok personál musíme v blízkej dobe prepustiť. Keďže sme zatvorení, tak máme úplný výpadok akéhokoľvek príjmu. Aspoň čiastočne by pomohlo: Odklad DPH, odpustenie platieb odvodov, finančná podpora formou dotácie.
Michal Kovačik
Lokál - Staré mesto, Žilina
Pellegrini sa vyjadril: Robte rozvoz. Ok, ale načo keď ľudia sú opatrní a majú plnú domácnosť potravín. Nedá sa udržať denne kuchára, rozvozára a telefonistku lebo aj osobný odber musí niekto koordinovať.
Zuzana Schwarzová
Pizzeria San Marco 1997
Niekoľko zamestnancov sme už dokonca museli prepustiť, nakoľko nemáme dostatok finančných prostriedkov na ich vyplatenie. Veríme, že nám bude poskytnutá pomoc skôr ako budeme nútení pristúpiť k ďalšiemu prepúšťaniu
logo gastro
Richard Repiský
Bufet s drogériou a potravinami v UNB (Univerzitná nemocnica Bratislava)
Ak používať gastro lístky - výlučne iba v reštaurácia a podobných tomuto typu prevádzok. Zrušiť odvody na tento nevyhnutný čas.
Vladimír Gejdoš
Reštaurácia Horec Zuberec
„Očakávali sme zrušiť a nie odložiť platby za zamestnancov do poisťovní, aby sme to nemuseli celé splácať keď to bude každý mesiac narastať a tlačiť dlh pred sebou keďže sme zatvorený. Určite budeme prepúšťať 90% alebo úplne zrušíme prevádzku. Keď vám odmietnu prísť do práce zamestnanci zo strachu a vy pre nich robíte všetko čo im doslova vidíte na očiach, tak predovšetkým obrovské sklamanie pretože život bude pokračovať. A finančne úplne devastujúce preto lebo úvery,pôžičky .....“ 
Ivan Hudec
Penzión Hanišberg
„Zameriavame sa na poskytovanie rôznych typov stravovania a napriek rôznorodosti našich prevádzok, nebudeme schopní v krátkom čase prepad príjmov vykryť z vlastných zdrojov. Budeme radi za akúkoľvek systémovú pomoc.“ 
Arsene Becker
NP PATISSERIE s.r.o., sieť prevádzok Koliba, Fresh Pasta & Salad, La Strada Ristorante, U Taliana.
“Podporujeme túto iniciatívu aspoň dočasného zúženia využitia gastro kreditov na stravovacie zariadenia a hlavne ich elektronizáciu, ktorá by nám ušetrila množstvo času a nákladov."
papaya logo
Phuong Vo
Majiteľ vietnamskej reštaurácie Papaya a siete bistro zariadení
„Hlavnou našou činnosťou je príprava a predaj teplej a studenej stravy. Poskytujeme kompletné stravovacie služby bufetového charakteru a závodného stravovania. Bohužiaľ naše prevádzky sme museli zatvoriť, čo nám prinesie značne straty, veríme, že to nebude trvať dlhé obdobie. Presmerovanie platieb pomocou elektronických gastrolístkov do reštaurácií a stravovacích zariadení by len potvrdilo ich primárny účel poskytnúť teplé jedlo zamestnancom.“
Milan Garaj
S & G s. r. o.
“Zabezpečujeme stravovanie pre stovky osôb v rôznych prevádzkach. Situácia, v ktorej sme sa ocitli je náročná, ale pokúšame sa jej prispôsobiť. Samozrejme, ak sú k dispozícii financie v systéme stravných poukážok, tak by sme sa ich mali pokúsiť využiť na podporu stravovacích zariadení.”
Ladislav Pečenka
prevádzkovateľ siete Dobrá bašta v obchodných a business centrách
“Situáciu pozorne monitorujeme, vytvorili sme v reštaurácii výdajný pult a snažíme sa adaptovať na nové podmienky. Akúkoľvek systémovú pomoc a presmerovanie gastrolístkov výlučne do stravovacích zariadení by sme privítali.”
korzo restaurant logo
Roland Teoke
reštaurácia Korzo

Kontakt:

Zdieľaj ďalej