ANALÝZA GASTROROK 2020

Základný prehľad o odvetví spolu so segmentáciou firiem podľa
veľkostných a geografických kritérií a komparáciou vývoja vybraných
finančných charakteristík za rok 2017 – 2020.