Situácia v gastro sektore je zlá, opatrenia zo strany vlády a štátu sú nepostačujúce, neadresné a likvidačné. Podnikatelia upozorňujú na byrokratickú náročnosť pri žiadaní o podporu, potrebovali by práve v týchto časoch zníženie administratívnej záťaže a predovšetkým sociálnych odvodov. Aj také sú zistenia exkluzívnej ankety ,,Ako je na tom gastro po znovuotvorení“ iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke takmer 500 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok, ktorý realizovali začiatkom júla.

Dôležité dáta z ankety:

  • Až 57 % podnikateľov nepožiadalo o príspevok na nájomné.
  • 67 % podnikateľom by aktuálne najviac pomohlo zníženie administratívnej záťaže.

Takmer polovica opýtaných sa obáva, že ,,zdobrovoľnenie gastrolístkov“ zníži príjmy gastro segmentu.

Z ankety vyplynulo, že až 68 % podnikateľov považuje postup žiadania o príspevok na nájomné za byrokraticky náročný.

,,Tá spätná väzba, ktorú od nich máme, je jednoznačná. Celý proces žiadania o podporu je taký komplikovaný, že jednoducho nemajú kapacity, aby sa o ňu uchádzali, ak si uvedomíme že musia riešiť existenčné problémy. A aj tí podnikatelia, ktorí o podporu požiadali, sa doteraz refundácie napríklad za nájomné v marci, nedočkali,“ uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro (iniciatívu podporuje skoro 600 reštaurácií a gastro prevádzok, viac na adrese www.pomocpregastro.sk).

Podľa ankety by podniky privítali hlavne zníženie odvodového zaťaženia (67 %) a zníženie DPH (59 %).

,,Tretina našich respondentov by potrebovala, aby boli dostupné bezúročné alebo nízko úročené úvery s garanciou štátu. Skepticky vnímajú aj plánované zdobrovoľnenie gastrolístkov, ktoré by znížilo príjmy v gastro biznise a považujú ho v týchto časoch za nesystémové a neúčelové,“ doplnila Koreny.

Komu vlastne štát reálne pomáha?

Byrokracia nie je zďaleka jediným problémom, na ktorý podnikatelia v gastro biznise upozorňujú. Podľa mnohých sú podmienky na získanie pomoci od štátu nastavené tak, že väčšina podnikov ju nemá šancu získať.

,,Ani na jednu z piatich štátnych pomocí naša spoločnosť nemala nárok. Pomoc bola zameraná na samotnú zamestnanosť, ale nie všeobecne na fungovanie firmy. Náklady firiem, to nie sú len mzdy zamestnancov, ale aj nájomné, prevádzkové, režijné náklady, servis áut, poistky… Takže naša predbežná strata je zhruba 10 000 € za predchádzajúce obdobie, rozpredávame zariadenia, aby sme mali z čoho pokryť ešte nevyhnutné výdavky a plánujeme skončiť s podnikaním v tomto roku úplne. Nepotrebovali sme pomoc na seba ako zamestnanca, ale na firmu ako takú, a na to štát nemyslel,“ opisuje svoju skúsenosť Iveta Tóthová zo spoločnosti ITO & partners.

Kontakt pre médiá:

Magdaléna Koreny

+421 918 879 067

Koreny.magdalena@gmail.com