Aktuálne opatrenia vlády hlboko zasiahnu celý už aj tak korona krízou zdevastovaný gastro sektor. Fungujúce terasy boli pre mnohé prevádzky jedinou šancou a nádejou, že by mohli prežiť túto zimu a ďalšie mesiace. Je jasné, že podnikatelia v gastro biznise budú mať nasledujúci mesiac minimálne, ak vôbec nejaké tržby z výdaja jedál cez okienko, čo im absolútne nebude stačiť na výdavky v podobe nájomného, energií, odvodov, či platov zamestnancov.

Ak vláda plánuje uzatvoriť prevádzky, mala by urýchlene zverejniť kompenzácie za straty, ktoré týmto podnikatelia utrpia, veď prichádzajú o živobytie!

Odmietame zovšeobecňovanie, že celý gastro sektor nedodržiava opatrenia a štandardné pravidlá podnikania.

Nebudeme sa viac nečinne prizerať likvidácii nášho podnikania! Vyzývame vládu na čele s premiérom Igorom Matovičom na DIALÓG. Nemôže ďalej nečinne sledovať krachujúce podniky, musí zastaviť proces masívneho prepúšťania, ktorý poznačí tisícky rodín a detí.

Článok 20, bod Ústavy SR hovorí jasne: ,,Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

V nasledujúcich dňoch budeme iniciovať preskúmanie, či opatreniami zverejnenými 9.12.2020 nedošlo k úmyselnému konaniu, pri ktorom bol jednej skupine podnikateľov umožnený neoprávnený prospech.

Je nevyhnutné, aby vláda vyčlenila nášmu sektoru okamžitú finančnú pomoc a pomohla mu aj ďalšími podpornými riešeniami, ako sú napríklad zvýšenie kompenzácií vypočítaných z minuloročných tržieb, vouchery so zľavou na konzumné v reštauráciách, či úprava podpory nájomného, ale aj ďalšie.