NÁRODNÝ PROGRAM NA PODPORU GASTRO BINISU

A ZÁCHRANU VIAC AKO 10 000 PRACOVNÝCH MIEST

 

Pomáhame malým a stredným gastro prevádzkam

DISTRIBÚCIA GASTRO POUKAZOV DO DOMÁCNOSTÍ A FIRIEM​

Potrebujeme naštartovať príjmy

Gastro poukazy predstavujú rýchle a efektívne riešenie, ktoré by napomohlo udržaniu zamestnanosti a to pri zachovaní príjmových mechanizmov na strane štátu. Preto navrhujeme zavedenie tzv. gastro poukazov, ktoré udržia zákazníkov a zabezpečia reštauráciám aspoň bazálne tržby. Viedeň takto zasanovala miestnu gastro scénu sumou 40 miliónov eur.

Štát by vedel takéto gastro poukazy distribuovať cez existujúce informačné systém podpory stravovania alebo vstúpiť do rokovania s firmami, ktoré distribuujú v nejakej inej forme rôzne poukážky.

VYTVORENIE KOMPENZAČNÉHO FONDU

Potrebujeme späť zákazníkov

Navrhujeme vytvoriť tzv. Kompenzačný fond, cez ktorý by štát v spolupráci s nezávislými inštitúciami nasmeroval tok finančnej pomoci podľa toho, aké overiteľné straty podnikatelia utrpeli na základe ich registrácie a požiadaviek. 

Uvedomujeme si, že zmeny v zákonoch predstavujú zdĺhavý proces, preto treba nájsť také riešenia, ktoré nie sú na nich závislé. Fíni napríklad dostali až 120 miliónov eur od Európskej komisie, aby odškodnili tie reštauračné spoločnosti, ktoré utrpeli koronakrízou. Aj europoslanec Michal Šimečka vyzdvihol fakt, že Slovensko posiela Európskej komisii málo žiadostí o schválenie pomoci a to napriek tomu, že práve pod vplyvom pandémie korona vírusu sa celý proces žiadania podstatne zjednodušil.

ZNÍŽENIE DPH PRE CELÝ SEKTOR

Potrebujeme nižšiu DPH

Znížená sadzba DPH je štandardným nástrojom na podporu ubytovacích a stravovacích služieb v takmer všetkých krajinách EÚ. S výnimkou Dánska, všetky krajiny EÚ dlhodobo používajú zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty ako nástroj na podporu a rozvoj podnikov v gastronómií a hotelierstve. Potvrdzuje to aj prehľad základných a zvýhodnených sadzieb DPH, ktorý každoročne pripravuje európske združenie HOTREC.

Niektoré krajiny, vrátane našich susedných (Maďarsko a Česko), pristúpili ešte k väčšej redukcii už aj tak zníženej sadzby DPH. V Rakúsku je to 5 %, v Poľsku 8 %, v Českej republike 10 %. Reštaurácie na Slovensku ako jedny z mála v Európe platia najvyššiu sadzbu tejto dane. Jej zníženie môže byť v tejto situácii pre mnohé prevádzky záchranou pred krachom. Viac krát z úst premiéra a ministra financií zaznelo, najmä počas zatvorených prevádzok, že tento segment trhu tvorí len 2% HDP. Preto by zníženie DPH v tomto segmente nemuselo mať až taký efekt na štátny rozpočet.

ZNÍŽENIE DAŇOVÉHO A ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Potrebujeme znížiť odvody

Európska komisia už niekoľko rokov odporúča Slovensku posun od zdaňovania práce na dane, ktoré sú menej škodlivé pre ekonomický rast. Slovenský daňový systém potrebuje veľkú reformu a Slovensko potrebuje znížiť daňovo-odvodové zaťaženie legálnej práce, aby si aj pri raste miezd udržalo konkurencieschopnosť.

Víziou by mal byť prorastový, spravodlivý a efektívny daňový systém, ktorý by podporoval ekonomickú aktivitu, investície a inovácie, pomáhal boju proti chudobe a posilňoval rovnosť šancí a kohéziu spoločnosti. A to všetko pri čo najmenšej záťaži pre spoločnosť. Vítame preto návrhy fiškálnych reforiem z plánu obnovy. Potrebujeme ich však už dnes. 

ODPUSTENIE A REFUNDÁCIA NÁJOMNÉHO POČAS OBMEDZENEJ PREVÁDZKY

Potrebujeme odpustiť nájomné

Odpustenie platenia odvodov a refundácia nájomných priestorov sa má týkať tých zamestnávateľov a podnikov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

ZNÍŽENIE LOKÁLNYCH DANÍ A POPLATKOV

Potrebujeme znížiť poplatky

Napríklad zníženie/odpustenie daní za užívanie verejného priestranstva pre terasy na pozemkoch obcí čí mestských častí v období, kedy je/bola obmedzená prevádzka stravovacích zariadení a prevádzok.

URÝCHLENÉ ZAVEDENIE KURZARBEIT

Potrebujeme chrániť zamestnanca

Ide o dohodu medzi zamestnávateľom, zamestnancom a štátom – kvôli nedostatku práce, vinou krízy alebo prekážok na strane zamestnávateľa sa skráti pracovná doba zamestnancom a na výplatu miezd prispieva po túto dobu štát. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že nikoho neprepustí. Pre štát je táto forma finančnej podpory lepšia ako vyplácať podporu a sociálne dávky zamestnaným. Mzda zamestnanca môže byť počas ,,kurzarbeit“ vo výške 60 % pôvodnej mzdy, na ktorú štát prispeje 20 %.

ELEKTRONIZÁCIA STRAVNÝCH POUKÁŽOK
A ZACHOVANIE ICH ÚČELOVOSTI

Potrebujeme znížiť administratívu

Ide o podporu reštauračného a gastro biznisu a to sumou 800 miliónov EUR, čo je ročný objem v systéme stravného podľa §152 Zákonníka práce. Opatrenie by zaviedlo možnosť využívať stravné poukážky elektronicky a výlučne na prevádzky poskytujúce stravovacie služby (povinne do 31. decembra 2021). Elektronizácia stravných príspevkov by zefektívnila ich použitie a znížila časové a finančné náklady. Zavedením elektronizácie gastrolístkov sa poplatky znížia pre všetky subjekty, vrátane tých pre emitentov stravných poukážok.