Od vypuknutia pandémie pred tromi rokmi životaschopnosť gastro sektora preverilo všeličo – zatvorené podniky, nepredvídateľné podmienky fungovania, výdaj cez okienko, selektovanie hostí, konflikt na Ukrajine, zvýšenie cien energií… Mnohé prevádzky neprežili, prišli o zamestnancov, museli sa zadlžiť. Koncom minulého roka však prišla aj dobrá správa v podobe zníženia DPH, po ktorom podnikatelia tak dlho volali. Aká je však aktuálna situácia v gastre? Iniciatíva Pomoc pre gastro realizovala exkluzívny februárový prieskum na vzorke 510 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok.

Dôležité dáta z prieskumu:
80 % prevádzok zaznamenalo nižšiu návštevnosť oproti roku 2021
Takmer 40 % prevádzkam klesli tržby o viac ako 21 % oproti roku 2021
Vyše tretina majiteľov reštaurácií si nemyslí, že zníženie DPH bude tým záchranným kolesom v časoch zvyšujúcich sa cien a ekonomickej recesie

Z prieskumu vyplynulo, že až 84 % gastro prevádzok zaznamenalo úbytok hostí a len 20 % podnikateľov v gastre registruje nárast tržieb, všetky dáta sú v porovnaní s rokom 2021. ,,Pýtali sme sa, ako podnikatelia hodnotia náladu v gastre, pričom sme im dali k dispozícii známkovanie ako v škole. Tento náš gastroindex vyšiel na 3,9, v školskom jazyku je to známka dostatočná,“ uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro (Iniciatívu podporuje skoro 600 reštaurácií a gastro prevádzok, viac na adrese www.pomocpregastro.sk).

Podnikatelia v gastre sú aj veľmi opatrní, čo sa týka hodnotenia dopadu zníženej DPH, opatrenie sa ukazovalo ako záchranné koleso hlavne v čase pandémie. Zvyšujúce sa ceny a ekonomická recesia sú ale dôvodom toho, že zníženie DPH ako formu pomoci zatiaľ nevníma až 37 % majiteľov reštaurácií, 35 % sa nevedelo vyjadriť a iba 28 % si myslí, že gastro znížená DPH podporí. ,,Optimisticky nehodnotia ani zvýšenie stravného pre zamestnancov na 6,80 eura. Až 46 % podnikateľov v gastre si myslí, že zvýšenie stravného nespôsobí návrat hostí do menučkových reštaurácií a podnikov,“ doplnila Magdaléna Koreny.

,,Momentálne každá reštaurácia chce stiahnuť zákazníka práve k sebe do reštaurácie. V prvom rade je to cielený marketing na sociálnych sieťach, ale aj zľavy pre hostí. Musíme si dávať veľký pozor na kvalitu, ako aj na samotný servis, na chyby už nie je priestor, keďže potrebujeme, aby sa zákazníci vracali. My sa snažíme držať ceny v čo najudržateľnejšej marži, ale podľa prognóz, aké budeme mať nedoplatky za energie, nás bohužiaľ neminie ďalšie zdražovanie. Ďalší problém je, že v niektorých mesiacoch v roku slabšie večere vykrývali aj turisti, ktorých je podľa mňa momentálne žalostne málo. Asi nikdy v živote som toľko nekreovala ako po tieto roky,“ zhrnula situáciu Natália Haramiová, podnikateľka z bratislavských reštaurácií Korzo a Spilka beer & restaurant.

21. FEBRUÁR 2023, BRATISLAVA

Kontakt pre médiá:
Magdaléna Koreny
+421 918 879 067
Koreny.magdalena@gmail.com