Druhá vlna korona krízy udrela naplno a katastrofický scenár sa v prípade gastro biznisu napĺňa. Krachujúcim podnikateľom, ktorí musia pristúpiť k ďalšiemu prepúšťaniu zamestnancov treba rýchlo hodiť záchranné koleso. Iniciatíva Pomoc pre gastro preto dáva do pozornosti dve funkčné riešenia. Kompenzačný fond a gastro poukazy, ktoré by im poskytli finančnú podporu bez zdĺhavých legislatívnych procesov. Iniciatíva vyzýva štát, aby začal konať. Finančne môže pomôcť aj Európska komisia.

Úrad vlády SR dnes predstavil schému pomoci pre domáci cestovný ruch, ktorá predstavuje 100 miliónov eur. ,,My samozrejme vítame každé euro, ktoré podnikateľom v gastro biznise pomôže. Na druhej strane príspevok vo výške od 4 do 10 % v závislosti od poklesu tržieb nemusí stačiť,“ zhodnotila Magdaléna Koreny, hovorkyňa Iniciatívy Pomoc pre gastro.

Iniciatíva Pomoc pre gastro preto navrhuje vytvoriť dlhodobý Kompenzačný fond, cez ktorý by štát adresne nasmeroval tok finančnej pomoci podľa toho, aké overiteľné straty podnikatelia utrpeli na základe ich registrácie a požiadaviek. ,,Uvedomujeme si, že zmeny v zákonoch predstavujú zdĺhavý proces, preto treba nájsť také riešenia, ktoré nie sú na nich závislé. Fíni napríklad dostali už počas prvej vlny až 120 miliónov eur od Európskej komisie, aby odškodnili tie reštauračné spoločnosti, ktoré utrpeli koronakrízou,“ dodala Magdaléna Koreny. Doplnila, že aj europoslanec Michal Šimečka vyzdvihol fakt, že Slovensko posiela Európskej komisii málo žiadostí o schválenie pomoci a to napriek tomu, že práve pod vplyvom pandémie korona vírusu sa celý proces žiadania podstatne zjednodušil.

Gastro poukazy ako priama podpora

Reštaurácie potrebujú hostí. Štát zasa potrebuje, aby fungovali, zamestnávali ľudí. A tí neboli na podpore. Tržby reštaurácií a spotreba zákazníkov zasa prinášajú dane z príjmu a daň z pridanej hodnoty. Preto iniciatíva Pomoc pre gastro navrhuje zavedenie tzv. gastro poukazov, ktoré udržia zákazníkov a zabezpečia reštauráciám aspoň bazálne tržby. „Viedeň takto zasanovala miestnu gastro scénu sumou 40 miliónov eur. Štát by vedel takéto gastro poukazy distribuovať cez existujúce informačné systém podpory stravovania alebo vstúpiť do rokovania s firmami, ktoré distribuujú v nejakej inej forme rôzne poukážky,“ uviedla Koreny. Gastro poukazy predstavujú rýchle a efektívne riešenie, ktoré by napomohlo udržaniu zamestnanosti a to pri zachovaní príjmových mechanizmov na strane štátu.

Kontakt pre médiá:

Magdaléna Koreny, +421 918 879 067

Koreny.magdalena@gmail.com

Iniciatívu Pomoc pre gastro podporuje skoro 600 reštaurácií a gastro prevádzok. Viac na adrese

www.pomocpregastro.sk.