V dnešnej rýchlo sa meniacej dobe už väčšina reštaurácií využíva digitálne technológie ako súčasť svojich prevádzok, aby zabezpečili komfort pre zákazníkov a efektívne riadenie svojich služieb. Medzi najčastejšie využívané digitálne technológie patria elektronické menu, online rezervácie, platobné systémy a správa zásob. Zdigitalizovali sa aj elektronické stravenky, kde skoro 27 percent reštaurácií vníma zvýšenie ich podielu pri platbách. Možno tiež povedať, že až v 70 percentách prevádzok na Slovensku dnes už dominuje platba elektronickou kartou a nie „kešom“. Skoro tretina prevádzok uviedla, že využíva aj nejaký typ systému donáškových služieb.

 

Prieskum, ktorý prináša Iniciatíva Pomoc pre gastro (www.pomocpregastro.sk) sa realizoval formou dotazníka na vzorke 392 gastro zariadení na Slovensku. Prieskum bol realizovaný od 5. do 20. augusta 2023.

 

Digitálne technológie a ich použitie v reštauráciách

Takmer 67 % reštauračných zariadení v prieskume uviedlo, že používajú vo svojich prevádzkach určitú formu digitálnych technológií. Najpoužívanejšie sú digitálny systém platobných kariet a objednávkový systém cez web alebo aplikáciu. Nasleduje systém na donášku, ktorý podľa prieskumu používa presne tretina opýtaných zariadení.

Preferujeme tradičný kontakt a komunikáciu medzi hosťom a časníkom, pretože podľa nášho názoru je to esenciálnou súčasťou autentického gastro zážitku v reštaurácii. Samozrejme ale na komunikáciu mimo prevádzky využívame aj sociálne siete, e-mail či webstránku. Rovnako je možné si u nás urobiť rezerváciu aj prostredníctvom rezervačného formulára, ktorý je dostupný na našej webovej stránke. Uviedol Juraj Paška z MOREE RESTAURANT.

„Vyše 60 % prevádzok uviedlo ako hlavný dôvod využívania technológií úsporu času a to, že si to vyžadujú samotní zákazníci. Samotné dáta, ktoré zo systému ďalej získavajú, využíva na ďalší rozvoj a rozhodovanie len  približne 33 % z oslovených prevádzok,“ uviedla Karmen Procházková za Iniciatívu Pomoc pre gastro.

 

Elektronické stravenky rastú

Takmer 27 % z oslovených prevádzok uviedlo, že sa zvyšuje podiel elektronických stravovacích kariet pri platbách. Práve z elektronických straveniek majú možnosť reštaurácie čerpať mnohé potrebné dáta pre správne podnikateľské rozhodnutia v oblasti gastra.

„Aj keď my v Towers sme zástancami starej dobrej školy, kde je osobný kontakt medzi hosťom a čašníkom kľúčový a vytvára, okrem kvalitného jedla, celkový zážitok hosťa v našej reštaurácii, vnímame, že doba sa mení. Snažíme sa využívať rôzne formy digitálnych technológií a preto ani u nás nechýba väčšina už spomenutých foriem digitálnych technológii. Čo v našom prípade znamená používanie elektronického jedálneho lístka, online rezervácií, platobných systémov a objednávanie jedál cez partnerské objednávacie aplikácie.- uviedla Mariana Martincová z Towers Steak & Salad Restaurant.

 

Doba kešu už v reštikách úplne neplatí

Platobné systémy sú dôležitou súčasťou moderných reštaurácií. Bezkontaktné platby cez mobilné aplikácie a digitálne peňaženky sa stávajú stále obľúbenejšími. Až 70 percent prevádzok uviedlo, že majú ďaleko viac platieb v bezhotovostnom styku, a len tretina z opýtaných uviedla, že majú o niečo viac platieb v hotovosti. A celkovo štvrtina opýtaných reštaurácií má stále viac ako 60 percent platieb za svoje služby v hotovostnom platobnom styku.

Bratislava, 5. septembra 2023

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Iniciatíva Pomoc pre gastro
Hovorkyňa: Karmen Procházková

+421 918 407 900

Karmen.Prochazkova@neo.sk