Rok 2020 vojde do histórie ako zlomový rok pre väčšinu odvetví v slovenskej ekonomike. Pandémia koronavírusu zasiahla do života mnohých podnikateľov, najvýraznejšie však do segmentu reštaurácií a gastra, ktoré boli počas lockdownu zatvorené a nemohli v plnej miere poskytovať svoje služby. Ako sa tento stav prejavil na tržbách či hospodárení, aj tieto dáta ponúka unikátna analýza Gastrorok 2020 iniciatívy Pomoc pre gastro.

Iniciatíva Pomoc pre gastro ako prvá minulý rok upozornila na to, že korona kríza ťažko zasiahne oblasť cestovného ruchu, do ktorého patrí aj sektor gastronómie. Počas vlaňajšieho aj tohto roka sa preto snažila zviditeľňovať to, s akými problémami ľudia podnikajúci a zamestnaní v gastre zápasia. ,,K našim zisteniam od začiatku patrí to, že o slovenskom gastro segmente chýba množstvo dôležitých ekonomických informácií. Tento stav sme sa rozhodli zmeniť. Aj preto, aby sme začali hovoriť o ekonomických prínosoch gastra pre Slovensko s cieľom zvýšiť podporu pre tento sektor,“ uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.

Gastro možno nie je odvetvie, ktorého príspevok do ekonomiky je taký výrazný ako vo výrobných priemyselných odvetviach, ale dáva prácu a priestor na sebarealizáciu desať tisícom ľudí. Analýza Gastrorok 2020 skúma odvetvie pomocou vymedzených SK NACE kódov a registra účtovných uzávierok v databáze FinStat. ,,Kľúčovým posolstvom našej analýzy je to, že gastro sektor zaznamenal najväčší pokles tržieb za posledné štyri roky a vrátil sa späť pod úroveň spred 4 rokov,“ dodala Magdaléna Koreny. Podľa analýzy trh gastra ovplyvnil aj štýl práce z domu formou home office, ktorý zobral hostí prevádzkam v obchodných centrách a kancelárskych budovách. Ľudia sa do reštaurácií vracajú len pomaly, pričom najväčší prepad dopytu po službách v gastre je vo vekovej kategórii do 30 rokov.

Gastro dlhodobo volá po rôznych formách podpory od vlády, ktorá sa však odvolávala na to, že kým prikročí k zavádzaniu ďalších a výraznejších nástrojov pomoci, potrebuje ich mať podložené dátami. Tie má teraz iniciatíva k dispozícii, podnikatelia na dialóg čakajú. ,,Na mnohých miestach Slovenska sú podmienky podnikania v gastre opätovne výrazne obmedzené, preto dúfame, že sa dočkáme kompenzácií. Bez toho ďalšie podniky neprežijú a dôjde k ďalšiemu prepúšťaniu. Vláda by mala komunikovať, aké nástroje pomoci pre nás pripravuje. Rovnako naliehavé sú opatrenia, ktorými by sa v našom sektore zvýšila zamestnanosť,“ povedal Arsene Becker, prevádzkovateľ siete NP Patisserie, Koliba, Fresh.

Analýzu Gastrorok 2020 nájdete tu:

Prezentácia