Kaviarnička Maks v obci Medzev pri Košiciach fungovala od marca minulého roka, jej prvé ,,narodeniny“ však dlho neoslavovali. Pandémia koronavírusu spôsobila, že musela byť zatvorená až do polovice júna.

„Počas prvej vlny pandémie sme pre podmienky, ktoré štát nastavil, nemali na nič nárok. Som invalidná dôchodkyňa, a tak som sa rozhodla prepísať firmu na dcéru, keďže situácia je pre nás neúnosná. Otázne je, dokedy to vydržíme,“ povedala vtedy podnikateľka Milena Schmiedt. Nemajú žiadnych zamestnancov a pretĺkali sa pomaly z mesiaca na mesiac. Visela nad nimi hrozba nedoplatkov z neuhradeného nájomného, vysokých súm za energie… a prišla druhá vlna pandémie a opätovné obmedzenia.

,,Táto neľahká situácia nás znovu zatvorila a našu kaviareň tak priniesla do neplánovaného krachu. Viem, že nie sme sami, no ale Bohužiaľ od štátu sme ani teraz nedostali žiadnu finančnú podporu.“

Milena Schmiedt, kaviareň Maks, Medzev