V mene iniciatívy Pomoc pre gastro sme poslali list a výzvu hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi.

Vážený pán hlavný hygienik SR Ján Mikas,

dovoľujeme si Vás osloviť ako zástupcovia občianskej a podnikateľskej iniciatívy „Pomoc pre gastro“, ktorú v súčasnosti podporuje viac ako 620 prevádzok z celého Slovenska.

Náš segment podnikania bol mimoriadne zasiahnutý vládnymi proti pandemickými opatreniami, ktoré trvajú už vyše roka. Naše prevádzky boli uzatvorené, museli prejsť na núdzový režim až do odvolania. Napriek pomoci v sociálnej oblasti a finančnej podpore, mnohé podniky už skrachovali a došlo k prepusteniu zamestnancov.

Gastro sektor je na kolenách a podnikatelia zúfalo čakajú na to, kedy budú môcť otvoriť terasy svojich podnikov, následne svoje interiéry. Napriek poklesu infikovaných a zníženiu počtu hospitalizovaných na korona vírus, nedochádza k prehodnoteniu a úprave covid automatu. Pritom narastá počet zaočkovaných ľudí a dochádza už celé týždne k pravidelnému testovaniu obyvateľstva. Chceme pripomenúť, že covid automat sa pripravoval v období, kedy sa nepredpokladalo, že pandémia na taký dlhý čas ovládne a ,,zatvorí“ celé Slovensko. Dá sa očakávať, že kým nebude zaočkovaná väčšina obyvateľstva, budeme s pandémiou ešte určitý čas žiť a nie je možné, aby sa gastro ,,otváralo a zatváralo“, ak sa situácia opäť zhorší.

Keďže vláda SR sa pri uvoľňovaní opatrení opiera o názory odborníkov, k akým patríte, chceli by sme Vás požiadať, aby ste upriamili svoju pozornosť na gastro sektor a pripravili plán jeho návratu do ,,normálnejšieho“ života a čím skôr ho predstavili podnikateľom v gastre.

Potrebujú sa aj oni pripraviť na reštart z hľadiska personálneho zabezpečenia a zásobovania. Nie je možné otvoriť zo dňa na deň, a pri tom každý deň, kedy sú podniky zatvorené, prichádzajú o zisky a živobytie. Podnikatelia v gastre sú ochotní a pripravení urobiť všetko preto, aby aj v čase pretrvávajúcej pandémie vytvorili pre svojich zákazníkov maximum na ochranu ich zdravia, ako aj zdravia obsluhujúceho personálu. Veľmi radi sa s Vami o týchto možnostiach porozprávame aj na osobnom/či on line stretnutí.