Slovenské gastro prevádzky dnes síce otvárajú vonkajšie terasy, naďalej však zažívajú ťažké časy. Podnikatelia už prikročili k prepúšťaniu zamestnancov, museli siahnuť po pôžičkách a úveroch, budú meniť jedálne lístky a obávajú sa o budúcnosť. Aj také sú zistenia exkluzívneho prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke 384 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok.

Dôležité dáta z prieskumu:

  • Až 50 % prevádzok pristúpi po otvorení k zmene jedálneho lístka
  • 42 % gastro prevádzok začalo jedlo doručovať, z toho štvrtina vydáva jedlo cez výdajné okienko
  • Ak by nedošlo k otvoreniu terás, viac ako 50 % prevádzok by do dvoch mesiacov skrachovalo
  • Tretina opýtaných by chcela znížiť administráciu napr. zavedením elektronických stravných poukážok

Z prieskumu vyplynulo, že až 57 % gastro prevádzok už pristúpilo k prepúšťaniu svojich zamestnancov v dôsledku uzavretia svojho podniku. Až 75 % prevádzok si muselo požičať finančné prostriedky, aby dokázalo preklenúť obdobie obmedzeného fungovania počas koronakrízy. ,,Alarmujúce je však pre nás hlavne zistenie, že až 14 % prevádzok už pravdepodobne neobnoví svoje fungovanie a nebude pokračovať v podnikaní,“ uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro (Iniciatívu podporuje skoro 600 reštaurácií a gastro prevádzok, viac na adrese www.pomocpregastro.sk)

TOP 5 „pokrízových“ opatrení

Podľa prieskumu by podniky po skončení krízy privítali hlavne zníženie DPH, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, preklenovacie úvery zaručené štátom, riešenie rôznych licenčných poplatkov (SOZA, LITA, Slovgram) a zavedenie elektronických stravných poukážok. A aj keď sa otvárajú terasy, majitelia reštaurácií nie sú do budúcnosti veľmi optimistickí. Takmer polovica gastro prevádzok totiž odhaduje, že aj po ukončení všetkých obmedzení bude trvať minimálne 9 mesiacov a viac, kým začnú dosahovať pôvodné tržby. Viac než 10 % respondentov uviedlo, že sa tak nestane už vôbec.

Podnikatelia v gastro biznise čakajú na pomoc od štátu

Ekonomické opatrenia vlády, ktoré už vstúpili do platnosti síce podnikatelia vítajú, ale potrebovali by oveľa intenzívnejšiu pomoc. ,,Situácia je náročná, ako firma sme mali rezervu zhruba na mesiac. Ja naozaj čakám, že tá podpora od štátu sa zmení, v tejto chvíli je nedostačujúca. Je mi smutno, keď si uvedomím, aký obrovský dlh mi každým dňom vzniká a narastá. Rada by som v rámci Iniciatívy Pomoc pre gastro bola súčasťou dôležitých rokovaní, ktoré sa nás podnikateľov v gastro biznise týkajú,“ hovorí Natacha Pacal prevádzkovateľka siete NP Patisserie, Koliba, Fresh.

Kontakt pre médiá:

Magdaléna Koreny

+421 918 879 067

Koreny.magdalena@gmail.com